Forgot your password?

Handelsbetingelser

Vor sikkerhed på nettet

Psykologonline setter din sikkerhed på nettet i centrum. All kommunikation er krypteret end to end og beskyttet med Secure Socket Layer SSL(TSL=https). Vore onlinesamtaler, både e-mail og chat lagres krypterede på særlig sikrede servere i Danmark. Psykologonline tilbyder ydermere videosamtaler på en teknologisk platform der har klientens datasikkerhed i centrum. Videoplatformen www.psychcon.eu er specielt udviklet for E-terapi. Videosamtaler bookes i kalender her på Psykologonline, og du modtager efterfølgende en mail med linket til samtalerummet. 

På samme måde som der kan forekomme indbrud på psykologens fysiske kontor kan der forekomme "indbrud" på en klinik på nettet. Ingen ting i denne verden er 100% sikkert. Jeg vurderer derfor løbende  risikoen og benytter mig af anerkendte udbydere her i Danmark og samarbejder med It-kyndige der hele tiden bestræber sig på at være et skridt foran hackerne. Det minimaliserer risikoen for "indbrud" og giver en klinik der er i overenstemmelse med lover og retningslinjer på området. All vor kommunikation er fuldstændig ulæselig indtil du og din psykolog gør teksten læselig med jeres personlige krypteringsnøgle. 

Psykologonline bruger betalingssystemet Nets. All betaling foregår ligeledes over en sikker forbindelse.

Psykologonline udleverer ikke dine personlige oplysninger til en tredjepart. Persondataloven følges strengt.

Det er vigtigt at du har så god sikkerhed som muligt på din computer, og ser til, at ingen andre får adgang til din det du har skrevet. Husk firewall og opdatering af dit antivirusprogram. Psykologonline kan ikke tage ansvaret for sikkerheden på din computer. Hvis jeg får problemer med min computer, eller internetadgang, og vi ikke får kontakt, vil du få refunderet det fulde beløb.

Oprettelse som bruger

Hvis du ønsker at lave aftale med Psykologonline skal du oprette dig som bruger. Det gør du ved at klikke ind på ikonet *Book en tid*. I den forbindelse er der brug for dit navn, e-mail og telefonnummer. Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Bestiller du en tid 14 dage før aftalte tid, kan denne afbestilles op til den pågældende tid starter. Hvis jeg bliver syg, og vi må aflyse vor aftale vil du altid få beløbet refunderet. Første gang bliver du tillige bedt om at oprette din helt personlige krypteringsnøgle, der krypterer og dekrypterer dine skrevne od. 

Personoplysninger opbevares i fem år. Det kræver bogføringsloven. Du har adgang til all vor kommunikation. 

Du er altid velkommen til at spørge om hjælp

Opstår der problemer i forbindelse med oprettelsen er du velkommen til at sende en mail til info(at)psykologonline.net Husk at du aldrig skal dele fortrolige oplysninger på info mailen. Den bruger du kun til praktiske spørgsmål. 

Når du handler med Psykologonline kan aftaler indgåes på følgende sprog:


- Dansk
- Norsk

Priser og betaling

Du kan vælge at bruge følgende kort til betaling:

- Dankort / Visa-dankort
- Visa
- Visa-electron
- Mastercard
- Maestro
- JCB 

Du betaler kun prisen som det fremgår af aftalen. Psykologsamtaler, hverken online eller "face to face" er momsbelagt. Den dag vi har haft aftalen trækkes beløbet fra din konto. Hvis betalingen af ulige årsager ikke kan gennemføres aflyses aftalen. Du har fakturaen tilgængelig på hjemmesiden når tiden er bestilt og betalt.

Ved brug af dit kort er du altid sikret mod misbrug. Du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Det er ingen selvrisiko, hvis dit kort bliver misbrugt fordi handlen foregår over en sikker forbindelse.

Alle priser er angivet i Danske kroner (DKK). De kan reguleres uden varsel, dog ikke på allerede bestilte aftaler.

Psykologonline opbevarer ingen betalingskortinformationer. De oplysninger du giver sendes krypteret til Nets.

De etiske principper og psykologloven

Jeg er autoriseret psykolog. Det betyder at jeg er pligtig til at føre journal. Det vi skriver gemmes krypteret på en særlig sikret server, og det er kun du og jeg som har adgang til din tekst. Jeg er underlagt psykologloven, og følger de Etiske Principper for Nordiske Psykologer.  Alle psykologer har tavshedspligt, og den brydes kun, hvis du er til fare for dig selv eller andre.

 

Privatlivspolitik 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Psykolog Kit Lisbeth Jensen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Privat Praksis

CVR-nr.: 33 12 81 69

Vi er ikke etableret uden for EU

 

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Vi har ingen databeskyttelsesrådgiver, men du er altid velkommen til at kontakte den dataansvarlige på ovennævnte adresse.

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Til rådgivning og behandling af dig personligt vedrørende psykologiske forhold.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Behandlingen sker i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i databeskyttelsesforordningen.


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger (delvist) på baggrund af

interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der

begrunder behandlingen, er at disse er nødvendige for at kunne rådgive og behandle dig angående psykologiske forhold.

 

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, telefonnummer, samt din journal. Vi har ikke andre personoplysninger om dig.

 

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader kun dine personoplysninger i det omfang særlig lovgivning kræver det. 

 

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

 

7. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig selv.

 

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år efter sagens afslutning.

 

9. Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for berigtigelsen af handlen.

 

10. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de

kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine

personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for

tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


11. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af

oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige

generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit

samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at

beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandlinger af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden

hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du

finder på www.datatilsynet.dk  

copy rights. 

 

Psykologonline bruger ikke andet end tekniske cookies. Det betyder at det ikke registreres noget af dig. Cookies bruges for at indsamle oplysninger om hvilke sider og aktiviter, der tilgåes på hjemmesiden og formålet er at optimere brugeroplevelsen på Psykologonline og de ydelser der tilbydes. 

 

 

Klageadgang

Jeg er medlem af både Norsk og Dansk Psykolog Forening. Du vil altid have mulighed for at klage, hvis du er utilfreds med mig.  Du kan sende skriftlig klage til Psykolognævnet, eller fylde ud et skema på Patientklagenævnets hjemmeside.  Norske brugere kan klage til Fagetisk Råd (Norsk Psykolog Forening). Hvis du er utilfreds med Psykologonlines håndtering af dine personoplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet. Jeg vil selvfølgelig gerne høre fra dig, hvorfor du eventuelt er utilfreds og håber derfor du vil sende mig en mail på kitlisbeth@protonmail.com


Kontoradresse
Privat Praksis
Vestmolen 15 
9990 Skagen
www.psykologonline.net
CVR NR:  33 12 81 69
Opprettelsesdato: 20.10.2010
Ejer: Cand.psych.aut, og specialist i klinisk psykologi  Kit Lisbeth Jensen
Telefon: +45 40 27 33 91
e-mail: kitlisbeth@protonmail.com

 

 

"Den største sejr i livet, er ikke at aldrig falde, men at rejse sig hver gang vi falder"
- Nelson Mandela

"Af og til findes der nogle som tager sig tid til at lytte... som bryder sig om os når vi taber, og som elsker os når vi tager fejl"
- Flavia Weedn

"Dit mod kommer når du vover at være bange"
- Tal Ben-Shahar

"Vejen bliver til mens du går"
- Ferdinand Finne

"Ting forandrer sig ikke! Vi forandrer"
- Henry David Thoreau