Forgot your password?

Hvad siger forskning om samtaler på nettet

Det at møde psykologen på nettet er ikke længere et nyt fænomen her i Norden. Den forskning og erfaring der foreligger viser lovende resultater. Flere og flere møder sin behandler på video eller kommunikere via tekst og bliver hjulpet ind i en bedre hverdag. 

Hvis du ønsker at kommunikere via tekst er det vigtig at du kan lide at skrive, og at du er komfortabel med at være online, og har tilstrækkelig erfaring med at bruge en computer. Det er dog ingen krav om at du skal kunne skrive fejlfrit. Det er endog kendt at det gør vi ofte på net, og det accepteres fuldt ud.

Hvis du ønsker videosamtaler med psykologen er det vigtig,  at I mødes over en videoløsning der er særlig udviklet til fortrolige samtaler på internettet. Skype og Facetime er ikke udviklet som behandlingsplatformer og bryder med persondataloven. Psykologonline bruger en videoplatform www.psychcon.eu der tager vare på din datasikkerhed.

Psykologonline er en klinik på nettet for dig der ikke har en psykolog i dit nærmiljø, eller af andre årsager ikke kan eller vil opsøge psykologen i den by der du bor. 

Psykologonline kan være et alternativ til dig der rejser meget, arbejder på skæve tidspunkter, har fysiske handicap, eller er midlertidig på ophold i udlandet. 

Nogle klienter foretrækker videosamtaler, andre ønsker e-mail eller chat.  E-mail giver dig muligheden for at skrive på det tidspunktet af døgnet du selv ønsker. Det at fordybe sig og få respons på det du skriver om dit liv, og de tanker og følelser der følger med, sammenlignes ofte med den traditionelle psykoanalysen. Chat er at foretrække for dig der ønsker rådgivning på specifikke problemstillinger. Det vigtige er dog at du finder det der passer for dig.

Forskningen er optaget af, at finde ud hvor meget det betyder for klienten og psykologen at samtalerne foregår uden, at de ser og hører hinanden. Kritikerne vil mene det er umulig at etablere gode relationer på nettet fordi kropssproget mangler og stemmen ikke høres. Forskning og erfaring fortæller imidlertid, at det at skrive, blive mødt og anerkendt, få relevante tilbagemeldinger, spørgsmål, eventuelle hjemmeopgaver, brug af metaforer og emoticons o.s.v. giver gode resultater. Vi ved i dag at tekstbaseret rådgivning og terapi virker, men vi vet ikke så meget om hvorfor det virker. 

Tekstbaseret rådgivning og terapi er fortsat at betragte som at være på et eksperimentelt stadium. Det betyder, som sagt ikke, at det ikke virker, men vi ved ikke hvorfor det virker. Stephen Goss, en af eksperterne på området, mener imidlertid at den største udfordring ligger i at få mennesker til at forstå at en relation online kan have de samme kvaliteter og ændringspotentialer som en relation ansigt til ansigt. 

Det viser sig at mange mennesker synes det er lettere at have en åben og ærlig kommunikation med sin psykolog på nettet, og dermed kan det være nemmere at finde frem til det der ligger "bag" ordene. De historier vi fortæller om os selv har alle sin historie, og blandt de historier ligger mange andre mulige historier og venter på at blive fortalt.

Forskning og erfaring peger på at samtaleforløb online er af kortere varighed end samtaleforløb ansigt til ansigt. Dette sker fordi klienten hurtigere kommer frem til "sagens kerne". Et onlineforløb strækker sig vanligvis fra tre til syv sessioner.

Den forskning og viden der til dags dato foreligger er lovende, og det er flere og flere der oplever terapi og rådgivning på nettet som en god hjælp, og ikke mindst en hjælp for dem der ønsker samtaler, men af forskellige årsager ikke kan, eller vil ringe den lokale psykolog. Hver 6. danske har psykiske problemer uden at opsøge det traditionelle sundhedsvæsen. Mange mennesker oplever skam når de ikke mestrer sit liv, og internetbaseret rådgivning og terapi kan derfor være et godt alternativ for dem der ellers har svært ved at spørge om hjælp.

Videosamtaler på internettet er evidensbaserede og viser samme effekt som terapeutiske samtaler ansigt til ansigt. Internationalt har vi tusinder af videnskabelige studier som viser til gode resultater og høj brugertilfredshed.

Ser vi på effekten af tekstbaserede samtaler findes der hundredevis af pilotstudier og en del kvalificeret forskning der viser at tekstbaseret terapi, supervision og rådgivning virker. Men, vi mangler, som nævnt tidligere, forskning der fortæller mere om, hvad det er der virker.  Der er i øjeblikket en eksplosiv interesse for internetbaseret rådgivning og terapi, og jeg håber interessen vil føre til meget mere forskning i årene fremover.

Hvis nogle gerne vil læse mere om internetbaseret rådgivning og terapi har jeg skrevet en bog om emnet der blev udgivet i Norge februar 2014, og i Danmark samme år, på henholdsvis www.fagbokforlaget.no og http://dpf.dk/produkt/bog/offline-online   

"Den største sejr i livet, er ikke at aldrig falde, men at rejse sig hver gang vi falder"
- Nelson Mandela

"Af og til findes der nogle som tager sig tid til at lytte... som bryder sig om os når vi taber, og som elsker os når vi tager fejl"
- Flavia Weedn

"Dit mod kommer når du vover at være bange"
- Tal Ben-Shahar

"Vejen bliver til mens du går"
- Ferdinand Finne

"Ting forandrer sig ikke! Vi forandrer"
- Henry David Thoreau